انبر همتراز

By |2020-02-25T15:47:14+03:30دسامبر 4th, 2019|انبر-همتراز|

انبر همتراز: یا انبر کاشی یا سرامیک ،سه اسم یکسان برای این محصول است . این انبر برای تراز کردن سطوح استفاده میشود به نحوی که کلیپس ما بین دو کاشی یا سرامیک قرار گرفته و گوه داخل کلیپس قرار گرفته و با فشار دادن انبر همتراز سطح را تراز میکند.