اسپیسر هارد فیکس(hard fix)

By |2019-12-04T01:05:49+03:30نوامبر 14th, 2019|اسپیسر (hard fix)|

اسپيسر هارد فيکس: اسپسير هارد اصولا در کف سازي هاي سنگين مانند فونداسيون، تيرها، شناژها وکف هاي حجيم مورد استفاده قرار ميگيرد اين محصول کاملا آب بند و غير قابل نفوذ بوده و تا ??? کيلوگرم قادر به تحمل بار نقطه اي مي باشد و براي ميلگردهاي 18 الي 32 ميليمتر مورد استفاده قرار مي